Taal :

welkom op het zelfevaluatie-instrument werkplekleren

 
 
  
Nog geen account? Registreer hier!


Nieuwe werknemers aanwerven vergt een zware investering, zowel financieel als in tijd.
Hoe gebeurt de integratie van nieuwkomers in uw bedrijf? Hoe worden nieuwe werknemers in uw bedrijf onthaald, opgevangen en opgeleid in hun nieuwe job?

U vindt hier twee vragenlijsten (voor mentor en voor leidinggevende) die u een beeld kunnen geven hoe uw bedrijf op dit vlak scoort. Op een staafdiagram ziet u onmiddellijk waar u goed zit en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.
Deze tool laat u ook zien hoe uw bedrijf scoort ten opzicht van andere bedrijven uit de sector of regio.
Tenslotte vindt u info waar u terecht kan voor de realisatie van verbeteracties.

We hopen dat deze tool een stimulans kan zijn voor het optimaliseren van het werkplekleren voor nieuwkomers in uw bedrijf.

NET-use © 2007